Zgłoś Jacht

Formularz zgłoszeniowy / Application form

liczba osób wraz z kapitanem / people including captain
historia, ciekawostki / history, interesting facts
zasady rejestracji na www.nordcup.pl / registration rules at www.nordcup.pl